Viser arkivet for stikkord digitaliserdk

Derfor venter det offentlig med å tilgjengeliggjøre data

Bruksanvisning for hvordan offentliggjøre data

Listen over årsaker til at departementer, direktorat, etater, kommuner eller fylker holder data borte fra offentligheten er lang. Penger og frykt for feiltolkninger av dataene er de største hindringene til at ikke mer offentlig data er tilgjengelig i dag.

I sluttrapporten (som er publisert under CC lisens) til Fakta Først, som jeg nylig skrev om, kan vi blant annet lese om de mest brukte argumentene for at data holdes tilbake.

Fakta Først arrangerte på tirsdag et seminar om offentlig data, hva offentlig data kan brukes til og hva bør gjøres i Norge på dette området. Bak prosjekt står Olav Anders Øvrebø og nettmagasinet Vox Publica ved Universitetet i Bergen, og prosjektets anbefaling er klar – lag en portal for norsk data, en norsk versjon av amerikanske data.gov.

Det kan høres surmulende å fokusere på de negative holdningene offentlige institutusjoner uttrykker når de blir spurt om hvorfor de holder tilbake dataene, men jeg er overbevist at når man vet hvor skoen trykker – hva kommunen eller departementet er skeptisk til ved datafrigjøring – burde det være enklere å gjøre noe med problemene.

Her er listen over det mest brukte nei-til-offentlige data-argumentene, basert på Fakta Først-prosjektet og noen av innlederne fra seminaret i Bergen:

  • Det er kostbart å offentliggjøre og tilgjengeliggjøre data
  • Private aktører kan misforstå dataene og spre falsk info
  • Data kan bli misbrukt for å spre personlig, sensitiv informasjon
  • Private aktører bør ikke kunne tjeneste penger på data produsert av det offentlige
  • Tap av inntekt for det offentlig

I tillegg fortalte danske Cathrine Lippert som jobber i Digitaliser.dk at dette er vanlige motforestillinger mot offentlige data i Danmark:

  • Økonomiske kostnader
  • Mangel på forståelse og prioritering
  • Redsel for å synliggjøre data med feil eller mangler
  • Redsel for å gjøre grove feile, særlig å offenliggjøre sensitive personopplysninger.

Digitaliser er utviklet av den danske IT- og Telestyrelsen, og er et “sosialt netværk og verktøy til utvikling, deling og diskusjion om digitaliseringen av Danmark.” Etaten jobber med å hjelpe andre etater og departement til å frigjøre mer data for offentligheten. 4. februar annonserer Digitaliser vinneren av en konkurranse om innovativ bruk av offentlig data, lignende det Fornyings- og administrasjonsdepartementet i Norge ønsker å gjøre.

Kjenner du til noen som har gjort analyser eller beregninger på hva det vil koste for en kommune eller en etat å tilgjengjeliggjøre data som ikke inneholder sensitive personopplysninger?

Følg Origo på Twitter.

Vil du vite mer om Origo, våre dialogverktøy, og hvordan din organisasjon kan ta Origo i bruk for samhandling, ta en kikk på her.