Viser arkivet for stikkord åpnedata

Visuell magi - når Even tryller data om til bilder

Offentlige institusjoner har i flere år klødd seg i hodet over hvordan de skal bruke sosiale medier. Kanskje de kan få minst like stor nytte av å visualisere dataene de sitter på? Kollega Even Westvang skal fortelle om sine datavisualiseringsprosjekt på Litteraturhuset 22. mars.

Les om Kommunikasjonsforeningens frokostmøte her.

Offentlige data presentert på den riktige måten, kan avdekke mønster i samfunnsutviklingen som vi ikke klarer å se på andre måter.
Les mer…

Skolekartet er oppdatert

Lurer på hvordan din lokale skole gjorde det på de nasjonale prøvene i 2009 og 2010?
Sjekk Skoleporten – kollega Even Westvang har nå oppdatert kartet med nye resultat.

I går holdt jeg foredrag på IT-konferansen GoOpen om åpne data, og ett av eksemplene jeg nevnte var Skoleporten, som er et kart med alle skolen i landet, fargekodet med resultater fra de nasjonale prøvene.. Vi har tidligere skrevet om Skoleportalen, men den gang hadde Even bare tilgang til data fra 2008. Nå er resultatene fra 2009 og 2010 tilgjengelig i kartet, og det er mulig å sammenligne resultatene år for år.

Det er også mulig å søke på Skoleporten, samt sjekke resultatene fra de nasjonale prøvene basert på geografi, rettere sagt lengdegrad – rettere sagt: Gjør skolene i sør det bedre enn skolene i nord eller omvendt? Even har også gjort det mulig å sjekke hvorvidt store skoler gjør det bedre enn små skoler eller omvendt.

Ta en kikk og sjekk resultatene for din lokale skole. Har du gode innspill til hvordan Skoleporten kan brukes?

Her er foredraget jeg holdt på GoOpen:

Leseliste - åpne data og datastøttet journalistikk

To svært nyttige nettsteder for folk som er interessert i åpne data og datastøttet journalistikk.

Data-ABC. CC: by-nc-sa. Laget av Ton Zijlstra og James Burke, via Vox Publica.

Jeg skal holde et innlegg på konferansen Software 2011 i regi av Dataforeningen i neste uke, tittelen for innlegget er “Hvorfor åpne data er viktig for demokrati og journalistikk”.

Under forberedelsen har jeg endelig fått anledning til å lese gjennom Veilederen for viderebruk av offentlig data. som er skrevet på oppdrag for Fornyingdepartementet. Veilederen ligger ute som et wikidokument, og dersom du har innspill, kan du skrive dem rett inn i wikiboka. Anne Aaby, Anders Waage Nilsen, Anders Brenna og Pia Virmalainen Jøsendal har skrevet utkastet til veilederen.

Les mer om åpne data og datastøttet journalistikk

La oss snakke om åpne data og journalistikk

Hva lurer dere på angående åpne data og journalistikk?

Grunnen til at jeg spør er at jeg er i Bergen for å være ordstyrer i en debatt om data og journalistikk på seminaret "Bergen Open ":http://www.bergenmediaby.no/bergen-open.

Kort fortalt kan man si at datastøttet journalistikk er å samle inn data fra ulike kilder, analysere dem og presentere dem i form av nyhetshistorier eller visualiseringer. Eksempelvis har Bergens Tidende har i den siste tiden kjørt en større serie som de kaller Døden på veiene, basert på data om norske trafikkulykker.

Noe av ambisjonen til MediaArena og Bergen Media By, som er arrangør sammen med InfoMedia på Universitet i Bergen og DesignRegion Bergen, er å “økt dynamikk mellom ulike medie og teknologimiljøer” og skape nyvinning rundt videreformidling av råvarene – data.

Jeg skal være i panel med disse eminente herrene: Eirik Bugge, Essens, Olav Anders Øvrebø, Vox Publica, Sverre Andreas Lunde-Danbolt, Fornyingsdepartementet, Tor Olav Mørseth, BT, Anders Brenna, Gravemaskin.

Et av spørsmålene jeg skal stille, er hvordan vi skal få til å heve kunnskapsnivået og forståelse for datastøttet journalistikk i redaksjonene. Er det andre ting dere mener jeg bør utfordre panelet på?

Skriv en kommentar under eller send meg en “tweet” på @benteka.

Dere kan følge hva som blir sagt på Twitter om seminaret på stikkordet #bergenopen

data.norge.no - starten på arbeidet for å samle informasjon om offentlig data

Dagens gjesteblogger er ingen ringere enn fornyingsminister Rigmor Aasrud. I dag tidlig lanseres domenenavnet til den nye dataportalen data.norge.no, og Origo-bloggen har vært et av fire nettsteder som har blitt forespurt om å informere om begivenheten. Det synes vi er stas siden vi har skrevet mye om viktigheten av å tilgjengeliggjøre offentlig data.
Mer informasjon om satsningen gis i dag på Teknologirådets frokostmøte Fra Altut til alt inn?

Dette er altså Aasruds ord:

Visste du at du kan finne ut hvilket postnummer en gateadresse har hos Postens Elektroniske Postadressebok? At du på vinteren kan laste ned isvarsel for hele landet hos Kystverket? At du kan laste ned værvarsel fra Meteorologisk institutt hos Yr.no? Eller at du kan se hvor mye penger de ulike politiske partiene har fått i støtte på partifinansiering.no? Dette er gode eksempler på informasjon det offentlige gjør tilgjengelig for innbyggerne, og det kommer til å komme langt flere slike eksempler i årene som kommer.

Derfor har jeg begynt arbeidet med å lage et nettsted som kan samle informasjon om offentlige data. Dette nettstedet skal ha adressen data.norge.no! Når både USA, England, Spania, Danmark, New Zealand og Australia har gjort det, er det på tide at vi også gjør det! Målsetningen er at dette nettstedet skal være en møteplass for alle som arbeider med viderebruk av offentlige data. At offentlige data kan brukes av andre enn de etatene og kommunene som har samlet dem inn har nemlig et stort verdiskapingspotensial. Kanskje noen kan lage en tjeneste som sender vær- og isvarsel til deg på mobiltelefonen når du tenker på å dra ut med båten? En tjeneste som peker ut veien til det nærmeste bysykkelstativet? Eller kanskje en tjeneste som varsler deg hvis det er veiarbeider langs den veien du pleier å gå, sykle eller kjøre til jobb, slik at du kan ta en annen vei og unngå kø?

Dette temaet har blitt diskutert flittig det siste året, og mange gode og konstruktive innspill har dukket opp gjennom debatter både på NRKbeta, på Origo-bloggen og på nettmagasinet Vox Publica sin blogg Fakta først. Det har også vært inspirerende å se det arbeidet Sondre Bjellås har lagt ned i wikien datakilder.no, og det dugnadsbaserte kartleggingsarbeidet til Olav Anders Øvrebø og Vox Publica der de har samlet inn datakilder i et regneark som er redigerbart for alle på nettet og nå nylig no.ckan.net.

Jeg trenger deres hjelp til å utvikle nettstedet data.norge.no som en god oversikt over de offentlige datakildene som er tilgjengelige for viderebruk. Hva synes dere er viktig? Hva bør vi ta hensyn til? Hva slags informasjon bør det være på nettstedet? Hvilke typer datasett er viktigst? Hva er det viktig å vite om dataene for å kunne gjenbruke dem i praksis?

Si deres mening her – eller via andre kanaler, som Twitter eller e-post. Vi er åpne for innspill for å lage et godt nettsted på data.norge.no, og gjøre offentlige data tilgjengelige på en god og hensiktsmessig måte.

Rigmor Aasrud

Fornyingsminister

Åpne data-tilhengere: to datoer dere må få med dere!

Er du mer enn gjennomsnittlig interessert i innovasjon, åpne data, næringsutvikling – og konkurranser? Her er to viktige datoer å merke i kalenderen; 15. april og 9. mai.

15. april arrangerer Teknologirådet (som blogger her på Origo) frokostmøtet "Fra Altinn til alt ut? ":http://agorakalender.origo.no/-/event/show/148064/1564006_frokostmoete-hva-kan-vi-faa-til-med-offentlige-data

Teknologirådets Christine Hafskjold skal overlevere en rykende fersk rapport om offentlig data til fornyingsminster Rigmor Aasrud. Noe av spørsmålene som skal diskuteres på møtet er:
- Er det greit at noen tjener penger på gratis offentlige data?
- Hvilken rolle skal det offentlige spille?
- Hvordan kan vi balansere hensynet til åpenhet og hensynet til personvern?

9. mai er søknadsfristen for Fornyingsdepartementets innovasjonskonkurranse Nettskap 2.0. Nå ønsker vi å teste ut om også Norge – en stormakt i Facebook-forstand – kan utnytte Web 2.0-teknologi og brukerskapt innhold, gjerne sammenblandet med offentlig data, til tjenesteutvikling og innovasjon.

Litt info om konkurransen: “Nå ønsker vi å teste ut om også Norge – en stormakt i Facebook-forstand – kan utnytte Web 2.0-teknologi og brukerskapt innhold, gjerne sammenblandet med offentlig data, til tjenesteutvikling og innovasjon. Vi gir støtte til gode prosjekter som får frem potensialet i sosiale medier, Web 2.0-teknologi, åpne data og nettdugnader. Totalt har vi 2.5 millioner kroner som vi tildeler de beste prosjektene, men du kan søke om støtte om alt fra 10.000 til over 250.000.”

Wikimedia Norge har allerede begynt å drodle rundt potensielle ideer til Nettskap 2.0.

Andre som har skrevet om Nettskap 2.0:
Vox Publica
Teknisk Ukeblad

Vi i Origo har også tatt på oss tenkehettene:-)

Hva bør jeg si til statsministeren?

“Statsministeren har invitert fem bloggere til en uformell samtale på sitt kontor. I møtet vil hver og en få fem minutter til rådighet.”

Slik lød det i invitasjonen fra statsministerens kontor. 5 minutter – man rekker å si ganske mye på de minuttene. Jeg vil gjerne høre hva dere mener jeg bør ha med på blokka!

Foto: Samarbeid for arbeid

Jeg er altså en av 5 blogger som har blitt invitert til statsministerens kontor blant annet for å snakke om blogging, nettsiden Samarbeid for arbeid (som omhandler temaene sykefravær, frafall i skolen, næringsutvikling, bærekraftig økonomi) og hvordan staten kan bli mer aktiv i kommunikasjonen på nett.

Jeg har skrevet mye om åpne data, politiske kommunikasjon på nett, ideer til hvordan offentlige data kan brukes, og kommer til å ta opp noen av disse temaene.

Men jeg vil gjerne ha innspill fra dere – hva er det viktigste dere mener jeg bør formidle til statsminsteren om disse temaene?

Her er andre bloggere som har blitt invitert (som jeg har sett via Twitter, jeg mangler den siste):

Ingunn Kjøl Wiik
Céline Thommesen
Knut Johannesen
Oppdatert:
Børge er den siste bloggeren.

Data til folket - og barnehagene

Barne- likestillings og inkluderingsministerminister Audun Lysbakken tester ut fasilitetene i Ask barnehage.

Vi har tidligere skrevet mye om offentlig data og kart og de muligheter det medfører. For litt over en uke siden hadde jeg en kommentar på trykk i Morgenbladet, Data til folket som jeg har fått mye respons på. Og siden jeg la frem en idé der som jeg har diskutert en del med kollegaene mine her i Origo, vil jeg følge den opp her med en del nye innspill.

Jeg skriver nemlig om hvordan offentlig data kunne vært brukt for å lage en nyttig tjeneste:

La meg gi et helt konkret eksempel på hvordan slike norske offentlige data kunne vært brukt: 1. mars er det frist for å søke om barnehageplass i Norge. Jeg skulle gjerne likt å se min kommune samle alle barnehagene på et klikkbart kart, ideelt sett kombinert med informasjon om kollektivtransport, reiseavstander, åpningstider og antall barn per avdeling. En enkel, men svært nyttig tjeneste for småbarnsforeldre.

Les mer…

Vil du vite mer om Origo, våre dialogverktøy, og hvordan din organisasjon kan ta Origo i bruk for samhandling, ta en kikk på her.