Hvem skal lage leksikon?

Folk som deg og meg eller betalte forfattere?

- Det er ikke mulig å drive et nasjonalt leksikon kommersielt i et lite språksamfunn som det norske (i internettets tid). Det sier Kristenn Einarsson, administrerende direktør i Kunnskapsforlaget til ""Morgenbladet":http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=2010703129949&NL=1

Foto: SNL
I går ble det kjent at “Store Norske Leksikon” avvikles 1. juli etter at kulturminister Anniken Huithfeldt ikke ville overta driften av leksikonet. Kunnskapsforlaget ønsket at SNL skulle fortsette videre som stiftelse med offentlig finansiering. Det er ikke Huitfeldt interessert i.

Wikimedia Norge har i flere blogginnlegg på Origo foreslått at SNL kan integreres i Wikipedia, senest i går. John Erling Blad sier at leksikonet må ut av forlagene for å være levende.

Det jeg og mange som har skrevet om denne saken lurer på, er hva som skjer med innholdet i SNL – artiklene. Og hva skal eventuelt til for at Wikipedia kan ta over artikelene?

Er synliggjøring av forfatter et kriterie, slik jeg kan få inntrykk av etter å ha lest det hovedredaktør Petter Henriksen i Store norske skriver i en kommentar til pressemeldingen?
“Det kunne vært en besnærende tanke å legge ut alt på Wikipedia, men saken er at vi brenner for at Norge skal ha et leksikon i fremtiden ved siden av Wikipedia, der menneskene/fagfolkene bak er synlige og kan stilles til ansvar”

Eirik Newth har fulgt SNL over lang tid, og har en god bloggpost om hvorfor reklame er en problematisk forretningsmodell for et nettleksikon.
Børge Skråmestø har skrevet om hvordan SNL og "Formen som ødela innholdet. ":http://skramesto.blogspot.com/2009/10/store-norske-leksikon-formen-som-dela.html

  • Visste dere forresten at Samlaget også har et digitalt leksikon, Allkunne, som også er på Twitter?
  • Og at Kongsvinger kommune har en egen Kongsvingerwiki, et oppslagsverk for turister og innbyggere i Kongsvingerregionen.

Hva tenker dere – hva bør gjøres med artiklene i SNL? Bør de bli integrert i Wikipedia? Har du noen gang skrevet en Wikipedia-artikkel?

Vist 939 ganger. Følges av 6 personer.

Kommentarer

Det finnes flere små leksikon for å beskrive større og mindre områder. Eksempler er blant annet NRK Sogn og Fjordanes Fylkesleksikon og Norsk Lokalhistorisk Institutts Lokalhistoriewiki.

Jeg synes Norge skal kjøpe fri artiklene og gjøre dem tilgjengelige for alle til fri avbenyttelse slik at Wikipedia Norge og alle andre som måtte ønske det kan gi informasjonen et videre liv.

Etter nærmere undersøkelse: Why bother. Nå har jeg brukt noen veldig få minutter på å holde SNL opp mot wikipedia, og det var overraskende. Regnet med at SNL f.eks. ville være fyldig og god på særnorske ting som f.eks. Brandbu og Harestua, men der tok jeg feil gitt:

Hos wikipedia lærer jeg til og med at “I 1716, under den Store nordiske krig (1700–1721) sendte Karl XII, etter et mislykket angrep på Akershus festning, oberst Löwen og 500–600 dragoner gjennom Hakadal for å falle de norske troppene ved Lier i ryggen. Den 26. mars ankom svenskene Hakadal, hvor soldatene blant annet overnattet på gårdene Kirkeby og Hakadals verk. Dagen etter kom det til kamp på Harestuskogen.”

Fett! Samme skuffende utfall for SNL får jeg ved ander særnorske søk som f.eks. ‘Halvdan Svarte’ der SNL har en artikkel omtrent på størrelse med en tweet.

For ti år siden sa jeg opp abonnementet mitt på Britannica etter en tilsvarende sammenligning med engelsk Wikipedia. Det er ikke sikkert SNL er noe å samle på.

Det er nok gjennomgående situasjonen med Store Norske at artiklene er mindre enn på Wikipedia. Det er noen unntak hvor de har gjort redaksjonelle valg slik at kvaliteten og omfanget er vesentlig større enn på bokmålsutgaven av Wikipedia. Noe av forskjellene kan tilbakeføres til forskjeller i form, men ikke alt.

Tilsvarende forskjeller finnes mellom bokmålsutgaven og nynorskutgaven av Wikipedia, men da kommer forskjellene hovedsakelig av forskjellig fokus. Nynorskutgaven er mye mer fokusert på forhold som er knyttet til typiske nynorskfenomen, til nynorskområder, til folkloristikk og til kystnære fenomen.

Fordi relativt mye av stoffet er vesentlig under det som normalt blir oppfattet som en stubb på Wikipedia så er det en del som har stilt seg kritiske til en direkte integrasjon. De minste oppføringene må utvides før de er akseptable, i tillegg til den ordinære wikifiseringen.

Vi har tidligere spurt om vi kan få tilgang til nødvendig datagrunnlag for å kunne gjøre sammenlignende satudier av Store Norske, men vi fikk nei. Derfor mangler vi gode tall for hvordan leksikonene følger hverandre og hvordan størrelsen til artiklene på Store Norske fordeler seg sammenlignet med Wikipedia.

Caplex har vi fått lov til å sammenligne, men fordi det er et konversasjonsleksikon så er fordelingen av artikkelstørrelser helt annerledes. Det har imidlertid gitt oss en idé om hvor stor Wikipedia må bli før leksikonet dekker det som er omtalt i Caplex.

På bakgrunn av tall fra sammenligningen med Caplex, og noen uoffisielle sammenligninger med oversikter over Store Norske, så tror vi at vi har sammenfall på noe mellom 20% og 40% av artiklene. Antakelig er det et stort sammenfall på de større artiklene, men vi mangler analysemateriale for å bekrefte det.

I praksis representerer Store Norske ett og et halvt til tre års arbeid med Wikipedias nåværende tilvekst. Hvis stoffet skal dekkes fullstendig vil det ta svært mye lengre tid. Indikasjoner fra sammenligninger med Caplex tyder på at vi må bli større med en faktor 4-5-6 ganger før vi fullstendig har dekt stoffet Store Norske nå dekker.

Veldig interessant sammenligning, Simen. Kanskje det er på tide med en mer omfattende sammenligning mellom artikler fra Wikipedia vs. SNL ala det Nature gjorde i 2005 mellom Wikipedia og Britannica for å finne ut hvor viktig det er å implementerer SNL i Wikipedia.

John Erling, kan du si noe om hvor mange som skriver for norske Wikipedia og omtrent hvor mange som bruker sine virkelige navn, ikke bare alias.

Leksikon
Er det på liv og død nødvendig å ha et “Norsk Leksikon” nå i globaliseringens tidsalder. Vi må kunne klare oss med “Norsk Historie”.

Leste forresten at SNL er “reddet” av Fritt Ord i ett år:

“Fritt Ord bevilger sammen med Sparebankstiftelsen DNB Nor to millioner kroner for å unngå at «Store norske leksikon» legges ned til sommeren.”

Tviler faktisk på at situasjonen kommer til å være så forskjellig 1 år fra nå.

Denne artikkelen i BT krever vel noen kommentarer, “Advarer mot Wikipedia”…

SNL er som de fleste andre forlagsmonstre veldig upresist og fullt av faktafeil. Det eneste man kan stole på nå er wikipedia. Slik har det egentlig alltid vært, men det har vært en skepsis mot wikimedialøsningen fordi man ikke har forstått hvor utrolig mye mer ressurser som sitter i det kollektivet enn det sitter i hodet på enkeltindivider. Internet er en vesentlig oppgraderingen av kunnskapssamfunnet fordi det er desentralisering av kunnskap. Men dette har forlagene gitt beng i siden de ikke har en god økonomisk modell som passer i det bildet. De kunne altså valgt å la produktet bli bra ved å legge det ut på mediawiki-løsningen, men har ikke gjort det fordi de ikke forstår hvordan de kan tjene penger. Eller kanskje organisasjonen er for hoven. Kanskje de kunne tjent penger om de hadde barbert vekk noe daukjøtt? Det får bli en intern vurdering.

Så hvordan kan jeg stole på at dette produktet holder mål når man har gjort så åpenbare feilvalg for å tilfredsstille en økonomisk modell? Hvordan kan jeg vite at vedkommende som skriver i SNL faktisk har kompetanse på feltet sitt og ikke bare er en breikjefta idiot? Hvorfor er de så redde for peer-reviewing, språkvask og faktaretting? Jo, fordi SNL (som andre forlagsmonstre) er proppfull av feil og dårlig språk. Ikke bare det men det er jo syltynt mye av det.

SNL forsvinner. Bra. Vi trenger det ikke. Om SNL ikke trenger kollektiv hjernekraft, så trenger ihvertfall internett SNL. Fritt ord kan lage det om til et pro-rasistisk handicap-hetsende anti-homo-oppslagsverk så er alle happy. ;)

Espen Andersens blogg Tversover har også noen gode poenger i denne debatten. Han tar utgangspunkt i artikkelen fra Morgenbladets påskenummer. Problematikken rundt vedlikehold av elektronisk leksikon er noen av temaene han tar opp samt noen mulige løsninger/fallgruver. Ett godt eksempel i denne debatten er som Espen viser til rundt tre artikler om SAS i Wikipedia. Henholdsvis om flyselskapet, Spesial Air Service(elitesoldater) og SAS Institute.
Les hans blogg her