Hva bør jeg si til statsministeren?

“Statsministeren har invitert fem bloggere til en uformell samtale på sitt kontor. I møtet vil hver og en få fem minutter til rådighet.”

Slik lød det i invitasjonen fra statsministerens kontor. 5 minutter – man rekker å si ganske mye på de minuttene. Jeg vil gjerne høre hva dere mener jeg bør ha med på blokka!

Foto: Samarbeid for arbeid

Jeg er altså en av 5 blogger som har blitt invitert til statsministerens kontor blant annet for å snakke om blogging, nettsiden Samarbeid for arbeid (som omhandler temaene sykefravær, frafall i skolen, næringsutvikling, bærekraftig økonomi) og hvordan staten kan bli mer aktiv i kommunikasjonen på nett.

Jeg har skrevet mye om åpne data, politiske kommunikasjon på nett, ideer til hvordan offentlige data kan brukes, og kommer til å ta opp noen av disse temaene.

Men jeg vil gjerne ha innspill fra dere – hva er det viktigste dere mener jeg bør formidle til statsminsteren om disse temaene?

Her er andre bloggere som har blitt invitert (som jeg har sett via Twitter, jeg mangler den siste):

Ingunn Kjøl Wiik
Céline Thommesen
Knut Johannesen
Oppdatert:
Børge er den siste bloggeren.

Vist 1453 ganger. Følges av 9 personer.

Kommentarer

Har ingen tips men vil bare si: WOW!! Så gøy!!! Gratulerer! :-D
Steinar J. Olsen (Stormberg) er nok den siste bloggeren ser jeg på Twitter.
Les bloggen hans her.

Takk for det, Grete!

Via diverse kanaler har jeg fått mange innspill på ting jeg bør ta opp på statsministerens kontor. Jeg sitter nå og samler mine egne tanker, men her er det folk har kommentert til meg via epost, Twitter, Facebook, i samtaler, etc.

- Kopier britiske statsministeren Gordon Brown og utnevn Håkon Wium Lie til leder for et hurtigprosjekt om å frigi mest mulig av offentlig sektors data på riktig måte. Håkon vet mer om dette enn de fleste, har bunnsolid erfaring fra næringslivet, er karismatisk og har til og med jobbet med Berners-Lee!

- Nyttårstalen bar bud om en nettdebatt om landets fremtid. Hvor ble det av den og hvorfor benyttet de ikke anledningen?

- Husk at innholdet er fremdeles viktigere enn at en er i sosiale medier.

- Viktig å formidle at initiativet for åpning av offentlige data er svært positivt og bør forankres også utenfor statsforvaltningen.

- Før Dialog i sosiale medier, ikke Monolog som nå.

- Åpenhet. Hvis flere politiske prosesser åpnes på nett, tror jeg det vil engasjere flere til å delta.

- Tre stikkord: Brukervennlighet, åpenhet og ikke minst deltagelse;)

- Offentlige data bør være gratis for at skape ny åpenhet, demokrati + journalistikk. Data i flere hender = større bruk og derfor vekst

- Synliggjør hvem som skriver i bloggen til Jens Stoltenberg. Både fordi alle skjønner at det ikke er ham, og derfor er det døvt å late som. Og fordi det dermed er ditto viktigere om det plutselig skulle være ham som skrev noe.

- Gjør det offentliges datakilder offentlige. Om nødvendig med en lovendring som legger alt som eksplisitt ikke er unntatt offentlighet i det fri.

- I sosiale medier ligger det et løfte om et symmetrisk møte mellom individer. Om man ikke kan levere på dette løftet må man finne andre løfter man faktisk kan innfri. Autentisitet og engasjement vil bli besvart.

Synes du har fine tanker om åpenhet her. Jeg synes det er et enormt bra mantra å ta med seg inn i framtiden! Gratis offentlige data – tenk så mye det ville løsne for da, ikke minst idéer til hvordan de kan brukes! Jeg drømmer om en stor utviklerkonferanse på fjellet, rolig og med stor himmel, hvor en haug med geeks og andre kloke hoder jobber fram idéer til hvordan vi kan bruke offentlige data!

Ble glad da jeg så at du skulle være med på blogger-møtet, håper både du og Jens og de andre får noe ut av det. Får dere kaffe, mon tro?

Eg tenker det er eit hav av moglegheiter. Kva med å prata om potensielt meir opne politiske prosessar og meir engasjement i lokalsamfunn? Då snakker eg ikkje om engasjement i forhold til å opprette ei kampsak og få presseoppslag for at du klarer å samle så og så mange medlemmer i ei fjesbokgruppe, men folk som klarer å gjera meir ut av engasjementet sitt. Dei som klarer å samla krefter på nett for å gjera noko i den verkelege verda.

Kvifor trur du du er invitert, Bente? Kanskje han vil du skal fortelle om noko spes? Kva har du lyst å fortelle om?

En av grunnene eller ett av punktene…
“- Synliggjør hvem som skriver i bloggen til Jens Stoltenberg. Både fordi alle skjønner at det ikke er ham, og derfor er det døvt å late som. Og fordi det dermed er ditto viktigere om det plutselig skulle være ham som skrev noe.”

Det var kjekt å få vite hvem som sto bak den bloggen…men, så tenker jeg…Strider det ikke mot Origo’s reglement å gi seg ut for en annen enn den en er…?

Universell utforming av kanalene for offentlig debatt og informasjon og tilrettellegging for at flest mulig kan delta i debatten. Det hviler et stort ansvar på regjeringen å arbeide med dette og Arbeiderpartiet som det største partiet.

Det var mer enn en setning :-)

Tusen takk for gode innspill og kommentarer, Nina, Herdis, Hilde, Vidar!

Mitt hovedfokus kommer til å være på innovasjon (særlig i det offentlige), og for å få til det, må man ha åpenhet, mulighet for deltakelse og samhandling. Tilgjengelige offentlig data er en viktig ingrediens for å kunne lage nye tjenester som er nyttige – både for “vanlige folk” og den generelle offentligheten, både det private næringslivet og det offentlige.

Digitale kommunale sakslister, digitale innbyggerinitativ i kommunene, avanserte barnehagekart er eksempel på slike nyttige tjenester.

Nina, den utviklerkonferansa om offentlig data på høyfjellet må vi snakke mer om!
Ja, jeg tror Jens servere oss kaffi:-)

Vis ham Jens sin blogg så ser han at undersottene er engasjert og løsningsorientert…:)

Det bør fremover legges opp til kommunikasjonsbasert innovasjon i et bedre organisert samspill mellom offentlig og privat sektor. Nøkkelen her er bedre rolleforståelse. Offentlig sektor bør endre fokus. De bør 1) åpner data og 2) bli mer opptatt av å etablere standarder, kriteriesett, åpne semantiske rammeverk og distribusjonssystemer framfor å bygge og forvalte applikasjoner i egen regi. Forøvrig bør man bygge et kildekodebibliotek som kan spres blant offentlige aktører, slik at man sikrer høyere gjenbruk av teknologi. Det mest nærliggende eksempelet her er alle EpiServermodulene som er skapt da regjeringen.no ble bygget. Hvordan får andre offentlige portaler tilgang til denne kildekoden?

Hei Bente og takk for et inspirerende og lærerikt møte forrige uke. Som politiker møter jeg ofte engasjerte mennesker, men det som var nytt for meg i dag var å treffe fem engasjerte mennesker som samtidig er profesjonelle brukere av sosiale medier i et møte der tema er bruk av nett og sosiale medier. Invitasjonen var en del Samarbeid for arbeid som handler om å få folk i arbeid, om hvordan man kan sikre en høy arbeidsstyrke og god bruk av arbeidskraften.
Men samarbeid for arbeid handler også om dialog. Vi har invitert alle til å være med i dialogen om sykefravær, om hvordan vi skal forhindre frafall i videregående opplæring, om gründere og næringsutvikling og om at vi må sørge for en bærekraftig økonomi også i årene framover. Nettsted www.samarbeidforarbeid.no er knyttet til prosjektet og har som formål å spre kunnskap og legge til rette for debatt. I tillegg til redaksjonelt innhold hentes det frem innhold fra blogger og nettsamfunn. Men fordi vi har invitert til debatt, og det på mange måter er noe nytt for staten, så vil vi gjerne ha innspill også på selve dialogen. Det fikk jeg!

Jeg lærte mye, men jeg vet at jeg fortsatt kan og bør lære mye mer og jeg ble utfordret på mange ting jeg ikke kan så mye om. En av de viktige tingene som kom ut av møtet vårt var blant annet det du tok opp om at staten må bli bedre til å tilgjengeliggjøre offentlig data og at dette bør gjøres på en egen portal, at vi må tenke bruk av nettet utover sosiale medier og ta i bruk verktøy web 2.0 åpner for.

Takk for et godt møte. Vi skal følge med og delta i debatten framover.

Jens Stoltenberg