Hvor offentlig er offentlige data?

Er offentlig data tilgjengelig dersom man nå betale 100.000-vis av kroner for å benytte seg av dem, noe som er tilfellet med norske kartdata? Og er offentlig data “offentlige” når de ikke tilgjengeliggjøres i digitale formater?

Arbeiderpartiets påtroppende leder i finanskomiteen, Torgeir Micaelsen, skriver om den nye økonomien og offentlig data i bloggen si, og ønsker innspill på disse temaene. Det er bra.

En plass å begynne kan jo være å definere ordet offentlig (i offentlig data). Offentlig bør redefineres som “tilgjengelig for alle – søkbar, lenkbar, på nett”.
Har du innspill på hvordan denne definisjonen eventuelt kan forbedres?

Foto: Bixentro, Flickr, Creative Commons

Når offentlig data overføres fra analoge til digitale formater, kan de brukes til mye nyttig. Yr er et eksempel på det (for spesielt interessert, her diskuteres ulempene ved Yr). Maktbasen er et annet eksempel. Nettopp derfor er det viktig at Norge følger med i timen skal vi unngå å bli akterutseilt på dette området. Bare den siste tiden har to svenske og danske initativ oppstått som Norge kan la seg inspirere av: Svenske OpenGov og danske Digitaliser. Begge disse nettstedene viser hvilke offentlige data som er tilgjengelig for nedlastning. I Norge er Olav Anders Øvrebø i ferd med å kartlegge hvilke datakilder som finnes i det offentlig. Her er oversikten så langt.

Tilgjengeliggjøring av offentlig data handler, som Micaelsen sier, om økonomiske muligheter og verdiskapning. Men et annet viktig argument er politisk legitimitet. Skattebetalernes penger går med på å produsere disse dataene, enten det er statistikk, kart eller klimamålinger. I dag har vi for eksempel minimalt med innsyn i hvem som mottar jordbrukssubsidier i Norge og hvor mye de mottar. Jo bedre innsyn vi får i slike prosesser, jo bedre grunnlag har vi til å vurdere om politikerne gjør jobben sin eller ikke. Ved å lage “mashup” eller sette sammen offentlig data på nye måter, ser vi også mønster i samfunnsutvikling som er vanskelig å få øye på uten slike avanserte verktøy.

Da jeg var på en workshop på Oslo Innovation Week i forrige uke, ble det også foreslått å tilgjengeliggjør data om statens IT-investeringer, veiinvesteringer, flaskehalser i NAV, hvilke sykehus har flest infeksjoner, etc. Jeg er også nysgjerrig på hva vi kan vente oss fra SSB, som i bloggen sin har lovet at det i løpet av 2010 eller 2011 kommer “nye tjenester som muliggjør spredning av tallene utenfor ssb.no for våre videreformidlere”.

Jeg har skrevet mer om dette temaet på den europeiske bloggen for Personal Democracy Forum

Flere på Origo er opptatt av offentlige data:
Teknologirådet
Offentlig informasjon
Haakon Wium Lies gode artikkel på Delte Meninger, Offentlig informasjon skal være offentlig

Et arrangement i Bergen kan være verdt å få med seg i morgen: Datastøttet journalistikk og offentlig data (tips via Øvrebø, som skriver offentlig data-bloggen Fakta først).

Vist 953 ganger. Følges av 1 person.