Slik bruker politikerne og politisk interesserte Origo

At Origo blir brukt av mange politikere, er det lite tvil om. Vi har tidligere skrevet om hvordan ulike partier er representert på Origo, nå er det på tide å vise litt tall for den politiske aktiviteten på Origo.

Origo har omlag 120.000 brukere, og av disse er 1030 politikere med bekreftede roller.

  • Totalt finnes det 966 soner som omhandler politikk, og alt som har med politikk å gjøre er samlet her
  • Alle politiske parti er representert, eks. storsatsningen Mitt Arbeiderparti
  • 4000 innlegg skrevet av politikere (siste 6 mnd)
  • 12.500 kommentarer fra politikere (siste 6 mnd)
  • Totalt 372.000 visninger, i snitt er hvert innlegg lest 93 ganger (siste 6 mnd).
  • Siden oppstarten i 2007, har politikere lagt ut 14.000 bilder og 1900 arrangement

Rælingen FrP har vært en aktiv politisk sone, det sammen har Manifest Analyse. Nå om dagen pågår det en heftig diskusjon på Dere har fått det som dere ville, hvorfor klage?

Nei til Datalagringsdirektivet er en av de ferskeste politiske sonene på Origo. Ved å bli medlem i denne sonen og bekrefte navnet mot Folkeregisteret, viser man at det er en en virkelig person, og ikke bare en epost-adresse som er imot EUs datalagringsdirektiv.

Vist 854 ganger. Følges av 6 personer.

Kommentarer

Hvorfor ser vi ikke noen politikkere skriver her på Origo? Untaket er Erling Sande som er vararepsentant for samferdselministeren, han har egen blogg på Origo

Det er ulempen med alle sosiale nettstedene, jeg mener at det aller vigtigste er at de skriver, så får de som håndterer publiseringen se til at innleggene postes på alle de steder hvor man bør være tilstede, eks Origo.

På forumLarvik hører vi fra stortingspolitikere som AP’s Sonja Mandt Bartholdsen og FRP’s Anund Anundsen. Vi ser naturlig nok våre lokale kommunepolitikere oftere, her noen mere aktive enn andre – naturlig nok!

På Fjordaglimt ser jeg mest til Erling Sande, lokale politikkere er det dårlig med.

Dersom dere har eksempel på gode dialoger mellom politikere og “vanlige folk”, så vil jeg gjerne ha tips. En ting er å skrive politiske innlegg og publisere det på så mange sosial media-plattformer som mulig, mye mer interessant er det jo når man klarer å få til en god dialog rundt en politiske problemstilling.

Ordf;raren i Flora kommune har si eiga sone her som heiter Ordf;rarbenken. Den [pnar for dialog mellom ordf;rar og innbyggarane i kommunen>
http://ordforarbenken.origo.no/

Karianne,
tusen takk for tipset, jeg var ikke oppmerksom på Ordførerbenken, strålende!

Så glad jeg blir, Ordførarbenken – det er jo virkelig et eksempel til å følge!

Kai Henriksen, Høyre, er en politiker fra Rana som har brukt Origo en del. Arne Langset, Venstre, har vært aktiv her inne med en rekke innlegg. Han er fra Nesna. Ser dere på profilene til disse to finnes eksempler på dialoger rundt en del saker.
Og noen innlegg fra politikere er det også på Rana Blads Polarsirkelbloggen – dog ikke så mye her siste tid fra politisk hold. Ellers har for få lokale politikere på Helgeland brukt Origo så mye – så langt. Ordførarbenken var jo et fint eksempel som flere ordførere sikkert med fordel kan følge. Avisene og Origo kan løfte mer frem slikt, i tillegg til debatter/saker som går på sine soner. De kan synliggjøres på nettaviser og papiraviser – da vil nok flere politikere etterhvert våkne og merkes her i Origo. Ser politikere og folk flest at saker i Origo også får fokus og oppfølging i avisen blir det mer verdifullt å være aktiv. Avisene kan dessuten finne bra stoff og tips i tråder som kan dekkes redaksjonelt.

Politikkerne i Florø bør prøve å ovartalle politikkerne i Førde om å dane en sone som heter ordfører benken i Førde

Sona ordførarbenken er eit samarbeid mellom ordførar og lokalavisa Firdaposten. Det er sikkert mulig å få til eit slikt samarbeid fleire stader. Når det gjeld navnet er sona ein forlengelse av ein ordførarbenk som er plassert utenfor rådhuset. Denne benken var ei gåve til ordførar frå Rotary. Eg veit det er fleire slike benkar, eg trur blant anna ordføraren i Bergen har ein slik benk.

Når ordførar sit på denne benken er ho tilgjengeleg for spørsmål og kommentarar frå innbyggjerane i kommunen. Sona på origo vart til etter en henveldelse til Firdaposten om at det ikkje var mulig for alle å møte opp når ordføraren sat på benken.

Ved å ha denne sona har ordførar opna for dialog også utanom at ho sit på ordførarbenken:)

Det har vore eit godt tiltak til no, og vi håpar fleire vil nytte seg av denne måten å komme i kontakt med ordførar på. Det viktigaste er at det er enkelt.

Takk for innspill fra deg Karianne om hvordan Ordførarbenken fungere i praksis. Som du sier, dette med å senke terskelen, å gjøre det enkelt, er sikkert helt sentralt for å få dette til å fungere.

Det stemmer som Karianne seier, Ordførarbenken er eit samarbeid mellom ordførar og Firdaposten.

Firdaposten synest dette fungerer veldig godt.
Svarene frå den “analoge” benken ved Rådhuset får vi tilsendt og trykker i papiravis på ei heilside, og dei digitale spørsmålene vert besvart av ordførar direkte i sona.
Vi har ikkje tatt stilling til om desse også skal trykkast i papir, det får vi sjå på.

Ordførarbenken er eit kjempebra lågterskeltilbod til innbyggjarane, der dei kan møte ordføraren på ein uformell arena.
Vi har kun positive erfaringar med dette, og synest det er veldig flott at ordførar Bente Frøyen Steindal tek seg tid til å besvare store og små spørsmål frå innbyggjarane på denne måten!

Linda, vi trenger en ordførerbenk i Førde også her på Origo, kan du ta det opp med ledelsen i Firda Linda. Og be de ansvarlige ta det opp med ordfører Gjerland i Førde?

Eg kan dessverre ikkje fortelle leiinga i Firda/Fjordaglimt kva dei bør gjere :o)
Då er det mykje betre at du tar kontakt med Firda eller Førde-ordføraren, og tipsar om korleis vi har gjort det her i Flora/Firdaposten. Det er sikkert best å ta kontakt med ordføraren først.

Da er ordføreren i Hadsel, Kjell-Børge Freiberg (Frp) i gang med sin ordførerblogg på Origo

Om vi ikke har fått en ordfører benk i Førde, så har iverfall Førde Arbeiderparti fått en sone på origo, det første politiske partiet som har fått en egen sone på origo, trur eg.