Hva er forskjellen på politisk kommunikasjon på Origo vs. Facebook?

4 dager før valget er selvfølgelig også Origo.no preget av politikk. I skrivende stund er ikke mindre enn 863 soner på Origo dedikert til politikk og alle partiene på Stortinget er representert på Origo:

Her er den mest oppdaterte listen over lokale politiske parti på Origo som jeg har kommet over.

Men hva er så forskjell på politiske kommunikasjon på Origo vs. Facebook (gå hit for å finne de siste Facebook-tallene for Norge)? Omlag 2 millioner nordmenn er på Facebook, og majoriteten av disse er i alderen 18-24 år. Litt av forskjellen på Origo og Facebook er Origos lokale forankring.

På Origo har partiene sine nasjonale sider, som for eksempel Mitt Arbeiderparti, men ikke minst også sine lokale sider som er knyttet opp mot lokalsoner, som for eksempel Karasjok Arbeiderparti. Via de lokale sonene kan man bruke “roperten” for få oppmerksomheten rundt sine blogginnlegg, bilder eller arrangement i sitt nærområde eller lokalpresse gjennom Origos samarbeid med A-Pressens 52 aviser.

Her er en oversikt over alle lokalsonene på Origo

Rælingen Fremskrittsparti i Romerike er en slik aktiv politiske sone, E39 som vil ha gul midtstripe gjennom hele fylket er en annen aktiv sone. Er Senterpartiets Klinge på tinget den politiske sonen med best tittel på Origo?

Tips oss gjerne om politiske soner med spesielt stor aktivitet nå like før valget!

Vist 647 ganger. Følges av 2 personer.